به درگاه خدمات الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل خوش آمدید.

نظرات و پیشنهادات خود را از طریق رایانامه  info@mubabol.ac.ir  ارسال فرمایید. لطفا برای مشاهده بهتر ، مرورگر خود را بروز نمائید.

آموزش سرویس

مسئول : خانم مالایی - 09112142133

آموزش سرویس

مسئول : خانم حاتمی - 09119110518

آموزش سرویس

مسئول : خانم پرویزی - 09112180450

آموزش سرویس

مسئول : آقای کیایی - 32194721

آموزش سرویس

مسئول : آقای جعفری - 09112153931

آموزش سرویس

مسئول : آقای حسین زاده - 09119073608

آموزش سرویس

مسئول : خانم مالایی - 09112142133

آموزش سرویس

مسئول : خانم عطایی - 09111155179

آموزش سرویس

مسئول : خانم یحیی نژاد - 09112175190

آموزش سرویس

مسئول : خانم یحیی نژاد - 09112175190

آموزش سرویس

مسئول : خانم عطایی - 09111155179

آموزش سرویس

مسئول : خانم رمضانی - 32190631

آموزش سرویس

مسئول : مهندس رمضانی - 32190631

آموزش سرویس

مسئول : مهندس جلالی - 32194727

مسئول : خانم دهقان - 32194152


صفحه اصلی دانشگاه ریاست پیوند ها سامانه مدیریت آموزشی
دفتر مقام معظم رهبری کتب و مجلات مناقصات سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
نهاد ریاست جمهوری      

http://mubabol.ac.ir/upnew/bottom/footerlayer.png
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176 | E-mail: info@mubabol.ac.ir